سامانه پیگیری و رهگیری بسته پستی

شما در این بخش می‌توانید کد رهگیری پستی خود را وارد کرده و به راحتی وضعیت بسته پستی خود را پیگیری کنید. قابلیت رهگیری بسته پستی امکانی است که در سایت کالا بی کالا بوجود آوردیم تا بتوانید به راحتی تمامی بسته‌های پستی خود را پیگیری کنید و متوجه وضعیت فعلی بسته پستی خود شوید.